Kitap ve Çocuk

kitap okumanın çocuk açısından önemi
Kitap okumanın büyük küçük herkese fayda sağladığı bilinen bir gerçek. Peki bu faydalar nelerdir? kitap çocuklar için neden önemlidir?

Kitap, büyük küçük tüm bireylere fayda sağlamaktadır. Bizler modern teknoloji çağı anne babaları olarak ellerimizden düşünmediğimiz telefonlarımızda giderek zihnimizi yönetebilme kabiliyetinden uzaklaşırken; haliyle yaşları itibariyle henüz düşünsel aktivitelerini, engin hayal ve kurgulama güçlerini yönetebilme becerisinden uzak, zihinsel yeteneklerini henüz keşfedememiş yavrularımız için bu teknoloji devri yanlış yönelimlere sebep olabilmektedir. Örneğin; son dönemde bahsini çokça duyduğumuz, çocukların ve hatta yetişkin bireylerin intihar etmesine sebep olduğu iddia edilen bir bilgisayar oyunundan söz ediliyor. İş o kadar ciddi boyutlara ulaştı ki dünya çapında 130 çocuk ve gencin bu sebeple intihar ettiği düşünülüyor.

Bizim elimizde bizi akılsızlaştıran akıllı telefonlarımız, çocuklarımızın elinde zihinsel gelişimlerine kilit vuran tabletler… Oysa çocuk dediğimiz muhteşem canlı bir yetişkine göre kat be kat yoğunlukta zihinsel güce ve hayal gücüne sahiptir. Zihinleri, zihinsel aktivitelerle geliştirilmeye kat be kat daha müsaittir. Ve biz ellerine verdiğimiz demiyorum, ellerine almalarına müsaade ettiğimiz bilgisayarlarla onların zihin ufuklarının karşısına koskoca bir duvar koyuyoruz ve onlardan her daim muhteşem başarılar bekliyoruz. Oysa ellerindeki bilgisayarları yaşlarına uygun kitaplarla değiştirsek ve bunu kendimizde de uygulayabilsek, çocuğumuzun derslerindeki ve sosyal ilişkilerindeki başarı artışını, kendimizdeki sakinliği ve olaylara bakış açımızdaki değişimi kısa sürede gözlemleyebiliriz.

O halde “kitap okuma alışkanlığının çocuklara sağladığı yararlar” başlığını daha derinlemesine ele alarak konunun ne denli önemli olduğunu inceleyelim.

Kitap Okuma Alışkanlığının Çocuklara Sağladığı Yararlar

1. Okuyan Ebeveyn İle Okuyan Çocuk İlişkisinde:

İlk olarak bu faydadan başlamak istedim; çünkü, hepimiz için yavrularımız en değerli varlıklarımızdır. Haliyle onlarla daima sağlıklı ve güçlü bir bağ kurmak isteriz. İşte kitap, çocuğumuzla kurmaya çalıştığımız bu bağın, en sağlıklı destekçilerindendir. Kitap okumak düşünce ve hayali uyarır. Bir süre sonra farkında bile olmadan kendimizi hikayedeki karakterlerin yerine koymaya başlarız. Bu da empati yeteneğimizi geliştirir. Böylece çocuğumuzla kurduğumuz diyalogları empati ile gerçekleştiririz. Empati kurabilmemiz ise, çocuğumuzla kuracağımız bağın sağlıklı ve güçlü olmasına zemin hazırlar.

ilginizi çekebilir..  Ailece İzlenebilecek En İyi Animasyon Filmleri

2. Terapi Vakti(Sakin Zaman):

Çocuklar için hayatı yavaşlatmak bir hayli zor. Okul, dersler, oyun zamanları, okul dışı etkinlikler derken bir hayli tempolu oldukları bir gerçek. Haliyle bu temponun arasında kitap okumaya ayıracakları saatler, sakin zaman geçirerek ruhlarını ve zihinlerini dinlendirebilmeleri açısından oldukça önemlidir. Bir nevi terapi etkisi sağlar. Aynı durum kesinlikle biz yetişkinler için de geçerli.

3. Hayal Gücü Gelişimine Katkısı:

Çocukların zihinleri yetişkinlere göre öğrenip gelişmeye çok daha müsaittir. Kitap okumak zihin gelişimlerine çok büyük katkı sağlamaktadır. Kitapta yaşananları zihinlerinde canlandırdıklarından, hayal etme yetenekleri gelişmiş olur. Bu da doğrudan doğruya hayal gücü gelişimine etki eder.

4. Merak Duygusu Gelişimine Katkısı:

Merak duygusu, bir çocuğun zihinsel gelişiminde çok önemli bir faktördür. Çocuk zihni merakla, sorgulamayla gelişir. Kitap okumak bu noktada çocuklarda merak uyandırarak, sorgulama isteklerini pekiştirmede önemli rol oynamaktadır.

5. Öğrenmeyi Kolaylaştırması:

Kitap okuma saatlerinde çocuk beynini düşünsel olarak aktif şekilde kullanır. Kitaplardaki olay örgüsü ve bilgiler sayesinde bilgiyi alma ve kategorize etme becerisi gelişir. Bu da beynini her durumda daha kolay aktive etmesini sağlayarak öğrenmesini kolaylaştırır.

6. Bilgi Vermesi:

Kitaplar çocuklar için aynı zamanda mükemmel birer bilgi hazinesidir. Okuyan çocuğun genel kültür bilgi birikimi açık ara farkla daha fazla olacaktır. Bu sebeple çocuğumuza yaşına uygun eğitici ve keyif verici kitaplar seçmekte yarar vardır. Bu sayede hem keyifli zaman geçirir, hem de faydalı bilgiler edinebilirler.

7. Problem Çözme Yeteneğini Geliştirmesi:

Belirttiğimiz gibi kitaplar çocuklar için zihni geliştiren, pratik kazandıran önemli kaynaklardır. Kitap okuyan çocuklar sorunlar karşısında daha kapsamlı düşünerek, çözüme daha kolay ulaşırlar.

8. Yaratıcı Düşünmeye Katkısı:

Kitaplar çocuğa kurgulama becerisi kazandırır. Çocuk kurgulama yeteneği ile bilgileri geliştirebilir ve daha üstün bir bilgi haline getirebilir. Ve zamanla yeni bilgiler üretebilir hale gelir.

ilginizi çekebilir..  Çocuklarda dikkat ve algı bozukluğu

9. İfade Yeteneğini Geliştirmesi:

Okumanın yetişkinler üzerinde bile en büyük etkilerinden birisidir ifade yeteneğini geliştirmesi. Haliyle çocuklar üzerinde çok daha etkilidir. Okuyan çocuk düşünür, düşüncelerini kategorize eder, kurgusal bir şema oluşturur ve düşüncelerini sistemli bir bilgi haline getirerek sunma becerisi kazanır. Düşüncelerini tasarlayarak sunduğu için ifade yeteneği açık ara daha başarılı olur.

Özetle:

Kitap okumak çocuk zihninin her noktasına etki ederek, gelişmesine katkı sağlar. Ruhsal olarak daha sakin ve dingin yapıda bireyler yetişmesini sağlar. Bedensel olarak insanı dinlendirici etkiye sahiptir. Görüldüğü üzere zihnen, ruhen ve bedenen kitap bir vitamin niteliğindedir. Sağlıklı nesiller için çocuklarımızı bu vitaminden bolca faydalanmaya teşvik edelim.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir