19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

Bir milletin kaderinin nasıl değiştirileceğini, karanlıktan aydınlığa nasıl çıkılacağını, bir dirhem ümidin onbinlerce kalbe yayılıp nasıl yeşereceğini bize gösteren büyük önder Mustafa Kemal Paşa’mızı anma günü bugün. Bugün Mustafa Kemal Atatürk’ün gençliğe olan inancını onbinlerce başka yüreğe kazıdığı gün. Bugün Atamızın bize, en güzel en masum zaferlerin savaşla değil; sporla kazanılacağını hatırlatma günü. Bugün 19 Mayıs; Atatürk’ü anma günü, gençlik ve spor günü, bugün gençliğin bayramı…

Bugün 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı!

19 Mayıs’ın Milli Mücadeledeki Önemi…
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Millet bir kurtuluş çaresi ararken; ayaklanmalar, itirazlar, haykırışlar ülkenin dört bir yanında yükselirken; İstanbul Hükümeti, Büyük Kumandan Mustafa Kemal’i bu karışıklıkları bastırması için Samsun’a gönderdi. Mustafa Kemal için bu, Milli Mücadelenin örgütlenmesi adına bir fırsattı. 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak basması ile kalbindeki kurtuluş ümidini, bütün bir ülkeye mâl etti. O ümit yeşerdi, filizlendi, bütün bir ülkeyi sardı. O cesaret, o inanç… Bir kişiyken binlerce, onbinlerce kişi olmak…

Ya İstiklal Ya Ölüm!

19 Mayıs 1919, Milli Kurtuluş Mücadelemizin hukuken, siyaseten ve fiilen başladığı tarihtir. İsyanları bastırması için Samsun’a gönderilen Mustafa Kemal, bu sayede Anadolu’ya geçme ve Milli Mücadeleyi başlatma fırsatını bulmuş; bu uğurda vatan haini ilan edilmeyi, askerliğini kaybetmeyi, hatta ölmeyi göze almıştır. Onun gibi koca yürekli, genç, yaşlı onbinlerce vatanperver de Mustafa Kemal ile aynı yola baş koymuştur. Bu amaçla Anadolu’un çeşitli yerlerinde kongreler toplanmış, çeşitli kararlar alınmış, hızlı ve etkili bir örgütlenme sağlanmıştır. Bu mühim kongrelerden biri olan Sivas Kongresi’nde; tıp öğrencilerini temsilen kongrede bulunan Tıbbiyeli Hikmet Boran’ın, Mustafa Kemal’e:

”Paşam, delegesi bulunduğum tıbbiyeliler beni buraya İstiklal davamızı başarmak yolundaki çalışmaya katılmak üzere gönderdiler. Mandayı kabul edemem. Eğer kabul edecek olanlar varsa, bunlar her kim olurlarsa olsun, şiddetle ret ve takbih (kınarız, suçlarız) ederiz. Farz-ı muhal manda fikrini siz dahi kabul ederseniz, sizi de reddeder; Mustafa Kemal’i vatan kurtarıcısı değil, vatan batırıcısı olarak adlandırır ve tel’in ederiz…”

demesi üzerine Mustafa Kemal, bu elim mücadelenin en temel gayesi ve en asli hedefini vurgulayan o mücadele parolasını şöyle zikretmiştir:

”Evlat, müsterih ol. Gençlikle iftihar ediyorum ve gençliğe güveniyorum. Biz azınlıkta kalsak dahi, mandayı kabul etmeyeceğiz. Parolamız tektir ve değişmez: Ya İstiklal ya ölüm!”

Bunun yanında; yerel mücadeleler bu örgütlenmeyle yerini, ülkenin tamamını kapsayacak bir mücadeleye bırakmıştır. Öyle ki; Milli Mücadele’nin en kanlı muharebelerinden biri olan ve birçok subay kaybı yaşandığı için Subaylar Savaşı olarak da bilinen Sakarya Meydan Muharebesi’nde, Mustafa Kemal, tek bir meydanı değil, bütün vatanı kapsayacak bir savunma yapılması gerektiğini ifade eden, şu mühim yönlendirmeyi yapmıştır:

“Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafa vardır. O satıh bütün vatandır!”

Böylece birlik, beraberlik, inanç ve azimle son savunma muharebesi kazanılmış, sonrasında ilk ve tek taarruz savaşı olan Başkumandanlık Meydan Savaşı ile nihai zafer kazanılmıştır. İlk ve tek taarruz savaşı… Savaş yanlısı olmamanın bundan güzel kanıtı olabilir mi? Cesaretine, cesaretinden gelen gücüne, başarabileceğini bilmene rağmen…

ilginizi çekebilir..  Çoraptan oyuncak maymun nasıl yapılır?
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, işte böylesi bir zafer destanının başladığı gündür. Savaşlar zalim ulusların tarihidir. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ise; bu ulusun, gençlerin, sporun, barışın tarihidir. Minnetle… Kutlu olsun!

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir